Işık Üniversitesi öğrenci girişi

Işık Üniversitesi öğrenci girişi için tıklayın

İletişim;

Şile Kampüsü

Işık Üniversitesi 34980 Şile/İstanbul

Telefon : 0 216 712 14 60
Faks : 0 216 710 28 73
E-Posta : info@isikun.edu.tr

Maslak Kampüsü

Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 106 34398 Maslak/İstanbul

Telefon : 0 212 286 49 11
Faks : 0212 286 57 96
E-Posta : info@isikun.edu.tr

Işık Üniversitesi ana sayfa girişi için tıklayın

ÖĞRENCİ İŞLEM VE UYGULAMALAR

Kime Danışmalıyım?
Öğrenci Haberleşme
Akademik Hizmet ve İşlemler
Dilekçe ve Formlar
Burs ve Finansal İşlemler
Kurallar ve Yönetmelikler

Burs ve Finansal İşlemler

Işık üniversitesi öğrencilerine üniversiteye girişte ve öğrenim gördükleri süre içerisinde sağlanan burslara ve öğrenim ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.Işık Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin yaklaşık %60'ı burslu olarak öğrenim görmektedir.

Başarı Bursları

Öğrencinin başvurusu gerekli olmayıp Işık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Burs Yönergesi'nin aşağıda görülen maddesi gereği işlem yapılır.

Işık Üniversitesi Lisans programlarında her yarıyıl sonunda aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu burs:

O yarıyıl için bağlı oldukları öğretim programında normal ders yükü kadar ders alan,
O yarıyıl sonu notlarında F notu olmayan,
O yarıyıl ortalaması (SPA) 3.25 (üç nokta yirmi beş) ve üstünde olan,
Ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan
öğrencilere verilir.

Sıralama Burs Oranı

Birinci % 100 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücreti ödemez.)
İkinci %75 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %75'ini ödemez.)
Üçüncü %50 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %50'sini ödemez.)

Bir programda öğrencilerin (SPA) larının eşit olması durumunda
1- Yukarıdaki sıralama (SPA) ları eşit olan öğrencilerin program genel not ortalamasına (GPA) sına göre yapılır.
2- Program genel not ortalamaların da (GPA) eşit olması durumunda öğrencinin o yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi sayısına bakılarak fazla olana öncelik verilir.

Yaz öğretimi dönemi bu değerlendirmeye katılmaz ve Yaz Okulu'nda başarı bursu verilmez.

ÇAP öğrencileri için yalnızca anadal ortalaması ve anadal ders yükü dikkate alınır.

Çalışma Bursları

İdari birimlerde (Öğrenci İşleri, Kütüphane, SKS, Mali İşler, Bilgi İşlem, AB Ofisi) görev alacak çalışma burslu öğrenciler;

İdari Birimler için Çalışma Bursu başvuruları Haziran 2016 akşamına kadar Campus Online üzerinden online olarak yapılacaktır.

Ön değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan öğrencilere başvuru formuna yazacakları isik uzantılı Üniversite mailleri aracılığı ile duyuru yapılarak,Temmuz 2016 mesai saati bitimine kadar başvuru formunda istenen belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri istenecektir.
Belgelerin incelenmesinden sonra haklarında ek bilgiye ihtiyaç duyulan öğrenciler ile Ağustos 2016 tarihlerinde mülakatlar yapılacaktır. Mülakata çağırılacak öğrencilere başvuru formuna yazacakları isik uzantılı Üniversite mailleri aracılığı ile duyuru yapılacaktır.

Online başvuru formu Campus Online'a konulmuştur. Çalışma bursu kazananlar Eylül ayında açıklanacaktır.

Akademik birimlerde (öğrenci asistanı olarak) görev alacak çalışma burslu öğrencilerin isimleri ilgili fakülte tarafından Burs Komisyonu'na bildirilecektir. Fakülteler tarafından isimleri bildirilen öğrencilerin 12 Haziran 2015 tarihine kadar Campus Online'da yer alan Akademik Birimler İçin Çalışma Bursu Başvuru Formu'nu doldurması gerekmektedir.

Sorularınız ve Bilgi için:

Rengin Özlem AK
Öğrenci İşleri Burs Sorumlusu
ozlem.ak@isikun.edu.tr

Burs Yönergesi

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini tanımlar ve İngilizce Hazırlık Programı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde okumakta olan öğrencilere sağlanacak burs ve indirimler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

MADDE 2. ÖN LİSANS BURS VE İNDİRİMLERİ

1) Tam Burs (%100): Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

2)%75 Burs: Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre %75 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %75'i alınmaz.

3) %50 Burs : Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre %50 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

4) %25 Burs: Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre %25 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %25'i alınmaz.

5)Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

MADDE 3. LİSANS BURS VE İNDİRİMLERİ

3.1: Onur Bursları:

a)Yüksek Onur Bursu: Tam burslu kontenjandan, Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre sıralamada ilk 2000'e girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Şile Yerleşkesi'ndeki programlara kayıtlı öğrenciler Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalabilirler. Üniversiteye kayıtlı olmaları ve GNO'larının (Genel Not Ortalamaları) 2.50'nin (iki elli) üzerinde olması koşulu ile 9 ay süre ile yaşam giderleri için kendilerine üniversite tarafından belirlenen bir miktarda parasal destek verilir.

b)Onur Bursu: Tam burslu kontenjandan, Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre sıralamada 2001-10 000 içine girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Üniversiteye kayıtlı olmaları koşulu ile Şile Yerleşkesi'ndeki programlara kayıtlı öğrenciler Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalabilirler.

3.2: Üniversiteye Girişte Sağlanan Burs ve İndirimler:

a)Tam Burs (%100 Burs): Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile Tam Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

b)%75 Burs: Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre %75 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %75 burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75' i alınmaz.

c)%50 Burs: Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre %50 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %50 burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50' si alınmaz.

d) %25 Burs: Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre %25 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %25 Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

e) Şile İndirimi: Bu indirim Şile ilçesindeki liselerden mezun olan ve Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerin öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

f)Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

g)Darüşşafaka Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi Tercih İndirimi: Darüşşafaka Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan, Işık Üniversitesi'ni ilk üç tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

h)FMV Işık Liseleri İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden mezun olarak Işık Üniversitesi'ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

i)Güzel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz.

j)Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

k)Spor Bursu: Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran ve herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan ve lisansı halen devam eden öğrencilere verilen indirim olup, milli oldukları dal ile ilgili Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer almaları veya alanlarında Işık Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinde haftada 4 (dört) saat çalışmaları koşulu ile bu öğrencilerden öğretim ücretlerinin %50'si alınmaz.

Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran ve birinci lig kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerden, aynı dalda okul takımında yer almaları veya alanlarında Işık Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinde haftada 4 (dört) saat çalışmaları koşulu ile bu öğrencilerden öğretim ücretlerinin %25'i alınmaz.

3.3: Öğretim Sırasında Sağlanan Burslar:

a)Başarı Bursu: Işık Üniversitesi Lisans programlarında her yarıyıl sonunda aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu burs:

· O yarıyıl için bağlı oldukları öğretim programında normal ders yükü kadar ders alan,

· O yarıyıl sonu notlarında F notu olmayan,

· O yarıyıl ortalaması (SPA) 3.25 (üç nokta yirmi beş) ve üstünde olan,

· Ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan

öğrencilere verilir.

Sıralama

Burs Oranı

Birinci

% 100 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücreti ödemez.)

İkinci

%75 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %75'ini ödemez.)

Üçüncü

%50 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %50'sini ödemez.)

Bir programda öğrencilerin (SPA) larının eşit olması durumunda

1- Yukarıdaki sıralama (SPA) ları eşit olan öğrencilerin program genel not ortalamasına (GPA) sına göre yapılır.

2- Program genel not ortalamaların da (GPA) eşit olması durumunda öğrencinin o yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi sayısına bakılarak fazla olana öncelik verilir.

Yaz öğretimi dönemi bu değerlendirmeye katılmaz ve Yaz Okulu'nda başarı bursu verilmez.

ÇAP öğrencileri için yalnızca anadal ortalaması ve anadal ders yükü dikkate alınır.

b)Çalışma Bursu: Öğrencinin başvurusu halinde kendisine Işık Üniversitesi'nin birimlerinde çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı dikkate alınarak, başvuru formunda belirtilen hususların değerlendirilmesine göre yapılan sıralama esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile Üniversite'nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bu bursun süresi 9 aydır. Burs Komisyonu birimlerin gereksinimlerine göre geçici süre ile çalışma bursu tahsis edebilir.

Işık Üniversitesi öğrencilerinin izleyen akademik yılda çalışma bursu alabilmeleri için son burs başvurma tarihi o yıl için Akademik Takvim' de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününün sonudur. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci, WEB sayfasında yer alan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurur. Burs Komisyonu tarafından kurulan İnceleme Alt Komisyonu başvuruları değerlendirir. Komisyon, bu ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerden gerekli belgeleri ister ve gereğinde mülakata çağırır. Öğrenci istenen belgeleri zamanında teslim eder. Burs Komisyonu, çalışmaların sonunda bir öneri listesi hazırlayarak Ağustos ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık sınıfını okumadan doğrudan lisans programlarına başlamaya hak kazanan öğrencilerden çalışma bursu almak isteyenler başvuru formunu doldurarak ekleri ile birlikte en geç lisans programları ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Burs Komisyonu bu başvuruları inceleyerek bir öneri listesi hazırlar ve 15 gün içinde Rektörlüğe sunar.

Akademik Birimlerde çalışma burslu olarak görev yapacak öğrenciler ilgili birim tarafından ismen belirlenirler ve öğrencilerin isimleri birim tarafından o yıl için Akademik Takvim'de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş günün akşamına kadar ilgili dekanlığa bildirilir. Bu isimler Dekanlık tarafından Rektörlük kanalı ile Burs Komisyonu' na iletilir. Akademik birimlerde çalışacak olan öğrenciler de yalnızca ilgili formu doldurarak yine Akademik Takvimde yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim ederler.

MADDE 4. LİSANSÜSTÜ BURS VE İNDİRİMLERİ

4.1. Lisansüstü Düzeyde Öğretim Ücreti Bursu/İndirimi: Işık Üniversitesi lisansüstü programına kabul sırasında verilen burs/ indirimdir. Bu burs/indirim Işık Üniversitesi lisansüstü öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsar.

Burslar/İndirimler Enstitü Yönetim Kurullarının önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

4.2. Lisansüstü Düzeyde Işık Lisesi İndirimi : Işık Lisesi mezunlarına (ortak yüksek lisans programları ve uzaktan eğitim programları hariç) öğretim ücretlerinden % 25 oranında indirim yapılır.

4.3. Lisansüstü Düzeyde Işık Üniversitesi İndirimi : Işık Üniversitesi lisans ve yüksek lisans mezunlarına, (ortak yüksek lisans programları ve uzaktan eğitim programları hariç) öğretim ücretlerinden % 50 oranında indirim yapılır.

MADDE 5. ORTAK İLKELER

5.1. Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (ortak yüksek lisans programları ve uzaktan eğitim hariç) tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

5.2. Burs /İndirim Süreleri:

a) Ön Lisans Burs/İndirim Süreleri: Ön lisans burs ve indirimlerinin süresi 2 (iki) yıldır. Ön Lisans Programı'nı 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir.

Not: Mütevelli Heyetimizin 06 Mayıs 2015 tarihli ve 10. Sayılı toplantısında alınmış bulunan karar uyarınca; Önlisans programlarında okuyan burslu öğrencilere 1 yarıyıl ek süre (4+1) verilmesine karar verilmiştir.

b) Lisans Burs/İndirim Süreleri:

1) Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları : Hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Hazırlık Programlarını 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir. Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır.

Hazırlık programında 2 (iki) yıl sonunda başarılı olamayan ve şartlı lisans öğretimine başlayan öğrencinin 5 (4+1) yıl olan lisans bursu işlemeye başlar.

2) Lisans Programları: Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl).

Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı'nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)

c) Yüksek Onur Burslu Öğrencilere Parasal Katkı: GNO'larının 2.50'nin altına düşmesi nedeniyle yaşam giderleri için kendilerine üniversite tarafından verilen parasal desteği kesilen Yüksek Onur Burslu öğrencilerin GNO'larını 2.50'nin üzerine çıkarmaları durumunda kendilerine tekrar parasal destek verilmeye başlanır.

ÇAP öğrencileri için bu süre lisans öğretimi için 5+1 (toplam altı) yıldır.

6111, 6353 ve 6569 sayılı yasalarla öğrenimine devam eden öğrenciler burs olanaklarından yararlanamazlar.

Öğretim süresinden sayılmadan izinli olma durumları bu maksimum süreden sayılmaz. Burslu/indirimli öğrencilerden, bursları/indirimleri oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz.

d) Lisansüstü Burs/ İndirim Süreleri:

Lisansüstü burs ve indirimlerin süreleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Bursların/indirimlerin süresi 3 (üç) yarıyıldır.

2) Tezli Yüksek Lisans Programları: Bursların/indirimlerim süresi 4 (dört) yarıyıldır.

3) Doktora Programları: Bursların/indirimlerin süresi 8 (sekiz) yarıyıldır.

Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler için bursun/indirimin süresi, bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre kadar arttırılır. Bu süre iki yarıyılı geçemez.

Yüksek Lisans Programları'nda bursun/indirimin devamı için (bilimsel hazırlık derslerinin de dahil edildiği) GNO'nun 2.50 veya üzerinde olması gerekir; bir yarıyıl için GNO'nun 2.00'ye kadar düşmesine izin verilir. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO'su hala 2.50'nin altında ise, bursu/indirimi kesilir. Bursu/indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO'sunu 2.50'ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

Doktora programlarında bursun/indirimin devamı için (bilimsel hazırlık derslerinin de dahil edildiği) GNO'nun 3.00 veya üzerinde olması gerekir; bir yarıyıl için GNO'nun 2.50'ye kadar düşmesine izin verilir. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO'su hala 3.00'ın altında ise, bursu/indirimi kesilir. Bursu/indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO'sunu 3.00'a çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

Doktora Programları'nda yeterlilik sınavından iki kez başarısız olanlar ile teze kayıtlı oldukları süre içinde art arda iki yarıyıl tez çalışmasından F notu alanların bursu/indirimi kesilir.

Lisansüstü düzeyde Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi İndirimi not ortalaması kısıtlarından bağımsız olarak sadece öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programa tanınan indirim süresi ile sınırlıdır.

Lisansüstü Programlarda tez aşamasındaki bir öğrencinin bursu/indirimi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanı görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektör onayı ile başarılı olması nedeniyle uzatılabilir. Yarıyıl izni almadan bir yarıyıl kayıt yaptırmayan lisansüstü öğrencisinin bursu/indirimi kayıtsız olduğu dönemin sonunda kesilir.

MADDE 6. TERCİH EDİLECEK BURSLAR / İNDİRİMLER

Bu yönerge çerçevesinde öğretim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek olanından yararlanır. Burslar/indirimler toplanamaz. Çalışma bursları bu kapsamın dışındadır.

MADDE 7. MÜTEVELLİ HEYETİ'NCE SAĞLANACAK İNDİRİMLER: Mütevelli Heyeti, Rektör'ün önerisiyle yukarıdaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın, öğrencilere ve kurumlara karşılıklı veya karşılıksız indirim yapabilir, burs verebilir.

MADDE 8. DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE BURS VE İNDİRİMLERİN KESİLMESİ

Burs alan bir öğrencinin disiplin suçu işleyerek bir/iki yarıyıla kadar okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde toplam burs süresinden bir/iki yarıyıl düşülür. Öğrencinin ikinci bir kez daha okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde bursu /indirimi tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

MADDE 9. GEÇİCİ İNDİRİMLER

Işık Üniversitesi promosyon / teşvik amaçlı olarak belirli dönemler için geçerli indirimleri ve koşullarını web sayfası, ÖSYS kitapçığı veya diğer araçlarla ilan edebilir.

MADDE 10. YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge 16.12.2014 tarih ve 210 sayılı Senato Toplantısı' nda değiştirilerek karara bağlanmış ve 22 Ocak 2015 tarih ve 02 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda onaylanmış olup 22 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 11. YÜRÜTME.

Bu Yönergeyi Işık Üniversitesi Rektör'ü yürütür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar