İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Girişi

Uluslararası Öğrenci Birimi (İKÜ) öğrenci girişi için tıklayın

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılan işler!

- Öğrenci kayıt işlemleri (ÖSS + EK YERLEŞME + ÖZEL YETENEK + DGS + Y.GEÇİŞ + YÖS + 17. Md.)
- Öğrenci sicil bilgilerinin işlenmesi
- Toplu askerlik tecil işlemleri (belge + askerlik şb. posta + fotokopilerin öğrenci dosyalarına yerleştirilmesi)
- Paso başvurularının ve ücretlerinin teslim alınması, İETT formatında düzenlenip kontrol edildikten sonra İETT’ye gönderilmesi
- İETT’den gelen pasoların kontrolleri, liste kontrolleri ve öğrencilere dağıtımı
- Paso başvuru işlemleri yılda 3 defa ayrı ayrı tarihlerde yapılmaktadır.
- Her dönem başında ders isteme formlarının kontrolleri ve dosyalanması
- Sorunlu ders istemenin bölümlere iadesi ve takibi
- Elden yapılan ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme öğrenci formlarının sisteme girilmesi ve kontrolleri
- Öğrenci belgesi, transkript ve diğer evrakların öğrenci isteğine göre güncel hazırlanıp teslimi
- İç ve dış yazışmaların kayda geçilmesi ve cevap verilmesi, geri dönüşlerin takibi ve uygulamaların sisteme geçişi
- Yatay geçiş başvurularının alınması, kontrollerinin yapılması, yatay geçiş komisyonuna gönderilmesi ve üniversite yönetim kurulundan geçtikten sonra öğrenci kayıt ve yazışma işlemlerinin yapılması
- Evrak dosyalama işlemleri
- Kayıt yenilemeyen öğrencilerin tespiti, her dönem sonu kayıt yenilemeleri için mektup yazılması,
3 yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıtlarının silinmesi için yapılan yazışmalar ve kontroller
- Kayıt silme ve kayıt dondurma ile ilgili dilekçelerin alınıp muhasebe kontrollerinin yapılması ve ilgili Fak/MYO’lara gönderilip Üniversite Yönetim Kurulu’ndan geçtikten sonra belgelerinin hazırlanıp teslimi ve yazışmaları
- Sınav listelerinin kontrolleri (Final + Mazeret), nokta otomasyondan ilanı
- Sınav sonuçlarına itirazların derslerinin ve başarı notlarının kontrollerinin yapılıp, ilgili birimlere yazışmalarla gönderilip, geri dönüşlerde Fak/MYO Yönetim Kurulu kararlarının not değişikliklerinin sisteme girilmesi, tek tek onaylanması, öğrenci dosyalarına ve sınav klasörlerine fotokopilerin yerleştirilmesi
- İtiraz sonuçlarının öğrencilere mail ile duyurulması, çıktılarının öğrenci dosyalarına kaldırılması
- Kayıt donduran öğrencilerin ders istemelerinin iptali ve askerlik şubelerine öğrenci durum belgelerinin gönderilmesi, fotokopilerinin öğrenci dosyalarına kaldırılması
- Yaz okulu başvurularının alınması, derslerin, kredilerinin kontrol edilmesi
- Yaz okulunda kesinleşen derslerin nokta sistemine girişlerinin yapılması, öğretim görevlilerin isimleri ve ders kontenjan sayılarının verilmesi
- Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin (Lisans + Önlisans + Çap + Yandal) geçmişten bugüne kadar notlarının, eğitim planlarındaki derslerinin kontrol edilmesi, mezuniyet belgelerinin gözden geçirilmesi, Yönetim Kurulu’na bildirerek kararının çıkması sağlandıktan sonra staj ve dosya kontrollerinin tamamlanıp transkriptlerin hazırlanması, geçici mezuniyetin yazılması, kontrol edilerek onaya yollanması, öğrenciye mezuniyet belgelerinin, transkriptlerinin, lise diplomalarının teslimi, askerlik şubelerine öğrenci durum belgelerinin gönderilerek tecillerinin kaldırılması
- Azami süresi dolan öğrenci takibi
- Af ile gelen öğrencilerin başvurularının alınması ve uygulamaları
- Final dönem sonlarında notla sisteminde bilgilerin güncellenmesi
- Gün içinde gelen telefonların cevaplandırılarak bilgi verilmesi, gerekirse mail yoluyla gelen sorulara cevap verilmesi
- YÖK Denetim raporlarının hazırlanması (istenilen tarih aralığında öğrencilerin irdelenmesi), dosya ve raporlarının hazırlanması
- ÖSYM İstatistiği (istenilen tarih aralığında öğrenci istatistik bilgilerinin çeşitli ÖSYM formlarına aktarılması)
- Diploma tören çalışmaları
- Diploma dökümü (Öncelikle mezun öğrencilerin diploma defterleri sicil bilgileri, GNO’ları, kredileri, tüm bilgileri kontrol edilir. Diploma döküm aşamasından sonra imza aşamasından geçtikten sonra mühür ve soğuk damga işlemleri ve son kontroller de yapıldıktan, öğrenciye açılan diploma defterine imzaları alındıktan sonra törene çıkartılır.Tören sonrasında kalan diplomalar zimmet listeleri ile dekanlıklara teslim edilir.)
- Diploma eki dökümü (Bölüm sorumluları tarafından dersler güncellendikten sonra diploma ekleri dökümü, kontrolleri, imza ve mühür işlemleri yapılır.)
- Senato kararlarının nokta otomasyon programına yıllar bazında işlenmesi
(Eğitim planı değişiklikleri, yeni açılan dersler vb.)
- Arşiv düzenlenmesi, klasörlerin arşivlenmesi, arşive yerleştirilmesi
- Nokta otomasyon sisteminin muhasebe ile birlikte çalışmasının sağlanması
- Nokta otomasyon sisteminin daha faydalı olabilmesi için yapılan çalışma ve isteklerin takibi
- Gün içinde gelişen acil işlerin yapılması
- Kredi Yurtlar Kurumu ile yapılan istatistikler (yılda en az 3 kere)
- Başbakanlık İstatistikleri

Akademik

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde çalışmaktadır. 1997-1998 öğretim yılında 3 Fakülte ve 2 Yüksek Okul ile öğretime başlamıştır. Halen 7 Fakülte ve 3 Meslek Yüksekokulu'nda toplam 36 Yükseköğretim Programına öğrenci almaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 14 anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programları sürdürülmektedir.

İKÜ’deki araştırma faaliyetleri, fakülte ve enstitülerden başka, araştırma merkezlerinin bünyelerinde de yürütülmektedir. Araştırma merkezleri, rektörlüğe bağlı kuruluşlar olarak düzenlenmiş olup çok disiplinli araştırmalar, uygulayıcı ticari ve sanayi kuruluşlarının da etkinlikleriyle bu merkezlerde yapılmaktadır.

Araştırma-geliştirme çalışmalarına kamu ve özel sektör kuruluşlarının da katılımları ve katkıda bulunmalarına özen gösterilmektedir. Uygulamalı konularda, bu sektörlerin seçkin elemanlarından, öğretim elemanı olarak yararlanmanın da yararına inanılmaktadır.

*** İstanbul Kültür Üniversitesi Başkanlığı Ana Sayfa Girişi Yapmak için Buraya Tıklayınız

*** İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Girişi Yapmak için Buraya Tıklayınız

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar